Vad är det tidigare namnet på Sri Lanka?

Det var känt som "Kungariket av Sinhalaya", men under kolonialtiden, britterna kallade landet "Ceylon," som är det engelska sättet att uttala Sinhalaya. Det var senare bytt namn på Sri Lanka.