Vad är det vetenskapliga namnet för toucan?

Vad är det vetenskapliga namnet för toucan?

Det vetenskapliga namnet för toucan är Ramphastos sulfuratus.