Vad är disponibel inkomst?

kan en inkomst dom fäster sig och kräva betalning från: SSD, militär funktionshinder och blindmans livränta (för blinda som bor i NYS) disponibel inkomst är det belopp som återstår efter alla avdrag (skatter, Medicare, pensionsavgifter, etc.) har gjorts.