Vad är DVD-RW R9 optisk enhet?

DVD + R DL (även kallad DVD + R9) är en Dual Layer skrivbar DVD + R.
DVD-R DL (även kallad DVD-R9) är en Dual Layer skrivbara DVD-R. De dubbla lager skivorna rymmer 7,95 GB
De dubbla lager skivorna (DVD + R9 och DVD-R9) kan hålla 7,95 GB och dubbla dubbelsidig dubbla lager (kallas dvd-18) kan hålla 15,9 GB.