Vad är effekten av en förstorad prostata på inkontinens?

Vad är effekten av en förstorad prostata på inkontinens?

Hos män, kan en förstorad prostatakörtel blockera urinblåsan, som orsakar bräddavlopp inkontinens.