Vad är egenskapen som inte ändras när ljuset färdas från ett medium till ett annat medium?

Vad är egenskapen som inte ändras när ljuset färdas från ett medium till ett annat medium?

Svaret är normalt anses vara frekvens. Om inte media är i relativ rörelse och de observatörer bildruteändringar med ljuset.

Som ljus transiter från ett medium till ett annat genomgår det en process som kallas refraktion. I normala refraktion förblir både ljusets hastighet och våglängd ändringen, men frekvensen densamma.

Men om ljuset är skickas av ett rymdskepp eller sändare i rymden (solen eller stjärna) och mätt med jorden (olika referensram) frekvensen kommer att ha förändrats, atmosfäriska medium som ljus alltid gör "c/n" lokalt, där n är brytningsindex, i varje inertial ram (i relativ rörelse).

Vad ändras inte är den energi som det innehåller, som ofta balanserar alltid våglängd. (E = f Lambda).