Vad är elektorer nuvarande roll?

Elektorer roll är att göra formella val av landets president. I USA väljs The President och vicepresident faktiskt inte direkt av väljarna.