Vad är elektroniska material som används i undervisningen?

Vad är elektroniska material som används i undervisningen?

Elektroniskt material är de material som måste drivas eller manipuleras. Exempel på som är datorer, overhead-projektorer, videoband eller filmer och ljud-inspelningar.