Vad är Elizabeth Barrett Browning känd för?

Elizabeth Barret Browning var en engelsk författare och poet. Hon föddes år 1806. Hennes mest kända dikt är helt bekant för alla, även de som inte är intresserade av poesi. Tyvärr, detta program kommer inte att tillåta mig att skriva in det, så som de bedömer mig att plagiera, samt med hjälp av första och andra person.