Vad är en 3 bokstäver ord för flygförmåga fågel?

Vad är en 3 bokstäver ord för flygförmåga fågel?

En flygförmåga fågel som bara har 3 bokstäver är emu. Emu finns i Australien. Även om och emu inte kan flyga, det kan röra sig mycket snabbt på marken. En emu kan ta kliv som är 9 fot apart.