Vad är en absolut monarki?

En absolut monarki är när en monark har absolut makt över staten och regeringen.
Några exempel: Louis XIV i Frankrike, kejsare av Japan, Sheiks av mellersta öst och kung av Saudiarabien.
En absolut monarki är där en monarkiska statsskicket där monarken har all makt.
När en person har fullständig kontroll över folket.
Två av de mest kända enväldigt är Louis XIV av Frankrike och Phillip II av Spanien. Monarken (kung eller drottning) kan fortfarande utse parlamentet, premiärminister, etc, men de skulle fungera som rådgivare.