Vad är en chef kanin i watership down?

"Chefen kanin" är den dominerande djuren (kaniner) i Watership Down. Han är ledare för warren. Denna status indikeras av den suffixet "rah" som läggs till i slutet av kaniner egentliga namn. Ett exempel på detta är kaninen "Hazel" som senare får titeln "Hazel-rah" när han blir ledare för sin grupp.