Vad är en Dallas Cowboys cheerleader årslön?

10000 $50/hem spelet. Ungefär, $500 ($50 X 10 hemmamatcher.)