Vad är en doab?

Doab består av två ord-'do' mening två och "ab" menande vatten


Doab är areaa ligger mellan två floder som rinner i samma riktning.