Vad är en dubbel berättelse?

En dubbel berättelse är där en historia berättas ur två synvinklar. Detta belyser sedan olika delar av samma situation. En lärare kan till exempel beskriva ett argument med en elev på ett annat sätt till eleven. Exempel: Robert Swindells Stone Cold / Daz 4 Zoe