Vad är en effektiv ränta?

Fråga:

Vad är en effektiv ränta? Vad innebär detta Effektivezins effektivt?


Svar:

I kontrast till den nominella räntan, som bokförs i reklam räntan, kommer räntesatsen verkligen ut då med avgifter, med tanke på Zinsabrechnugnszeiträume.