Vad är en Filtreringsanläggningar?

Filtreringsanläggningar är en division av Public Works Department. Dess ansvar är behandling av vatten för att kontrollera att den är säker och tillförlitlig