Vad är en gök i Zelda?

En kyckling

DEN STARKASTE FIENDEN I SERIEN!