Vad är en halv människa halv robot heter?

Vad är en halv människa halv robot heter?

Detta är vad vi kallar en cybernetic organism, eller vanligt "cyborg" för kort.
Cyborgs är människor som är också delvis robotar.

I science fiction, kunde människor som lidit svåra skador "repareras" med robotliknande reservdelar.

I verkliga livet är det faktiskt en livskraftig och möjliga upplösning för människor som saknade lemmar, organ och andra delar.
Pacemakern kan till exempel tekniskt vara cyborg-ish.
I framtiden kan det vara möjligt att ersätta trasiga mänskliga kroppsdelar med robotliknande motsvarigheter, underlättas genom uppfinningen av 3D-utskrifter.