Vad är en kraftenhet fuse?

Vad är en kraftenhet fuse?

I elektronik och elektroteknik är power säkring en typ av uppoffrande överström skyddsanordning. Dess väsentliga komponent är en metalltråd eller band som smälter när för mycket ström flyter, som avbryter den krets där den är ansluten. Kortslutning, överbelastning eller enhetsfel är ofta orsaken till överdriven ström.
En säkring avbryter överdriven ström (slag) så att ytterligare skador av överhettning eller brand hindras. Ledningar föreskrifter definieras ofta en maximal fuse nuvarande betyg för särskilda kretsar. Överström skyddsanordningar är viktiga i elektriska system att begränsa hoten mot människors liv och egendom. Säkringar är valt att tillåta passage av normala strömmen och överdriven ström endast under korta perioder.
1847 rekommenderas Breguet användning av minskas-avsnitt ledare att skydda Telegrafera posterar från blixtnedslag; genom att smälta, skulle mindre trådarna skydda apparater och ledningar inne i byggnaden. [1] en mängd tråd eller folie smältbara element var i bruk att skydda telegraf kablar och belysningsanläggningar så tidigt som 1864
En säkring patenterades av Thomas Edisonin 1890 som en del av hans framgångsrika elnätet.