Vad är en lösning av själen i den stora klockan?

Den stora klockan är mycket viktigt eftersom det hjälper till med konfliktlösning. Från den stora klockan kommer vi att lära sig att bekännelse är inte bara bra för själen ensam utan alla i samhället.