Vad är en mänsklig miljö interaktion i Mali?

Vad är en mänsklig miljö interaktion i Mali?

desertifacation, avskogning, smutsa erosion torka och inte tillräckligt med vatten