Vad är en mat- och dryckesställen tjänst?

Mat och dryck är "mat flödet" (från inköp av livsmedel till tjänsten till kunden) främst handlar om leverans och presentation av maten till kunden, efter avslutning av livsmedelsproduktionen. Ibland innebär det transport om en åtskillnad mellan produktion och serviceställen.