Vad är en math dictionary?

En matematisk ordlista (eller en matematik ordlista) är oftast en ordlista med definitioner av vanliga matematiska termer, formler och exempel på vanliga diagram och bilder för oinvigde eller dem som lär sig matematik.