Vad är en Muslim arbetsuppgifter?

Vad är en Muslim arbetsuppgifter?

De två huvudsakliga arbetsuppgifter är:

 • Utför rituella dyrkar, enligt islams fem pelare och sex trosartiklarna i Islam (se relaterad fråga nedan).
 • Arbeta för goda i hans liv, hans gemenskapen och universum

Dessa två befogenheter bör han följa:

 • Gud kommandon som återspeglas i den heliga Koranen-boken
 • Profeten Muhammad Sunnah (hans ord och praxis)
 • den god moral och beteende per Koranen och profeten Muhammeds lära.

Exempel av muslimska arbetsuppgifter är:
1. att dyrka Allah ensam: detta innebär att erkänna Allah som den ultimata verkligheten och att erkänna Allah som Herren, att dyrka honom med all uppriktighet och att underkasta sig honom i varje aspekt av livet. En Muslim liv är ingenting annat än totalt åtagande till Allah. Vi är inte bara monoteister (folk av Tawhid) men vi är också theocentric människor. Allah är centrum för våra liv och han är vår totala och ultimate oro.

2. vara respektfull och snäll för föräldrarna: detta är att erkänna den medkänsla och godhet av föräldrarna, att vara tacksam mot dem och gör något är ytterst att återgälda den kärlek och medkänsla. Filial fromhet och hängivenhet är det näst viktigaste åtaganden av muslimer. Respekt och vänlighet till föräldrar är inte bara en social skyldighet för oss; Det är våra religiösa plikt och skyldighet.

3. ska vara bra till dina släktingar, fattiga och resande: detta är att komma ihåg att vi är sammanlänkade i denna värld. Vårt ansvar är inte bara mot oss själva och våra närmaste familjer, men också till andra släktingar och samhället i stort. Vi är alla i behov av varandra och vi är alla medresenärer i denna väg i livet. Vi måste se vad vi kan göra för andra. Muslimer måste leva ett socialt ansvarstagande liv. Sociala ansvar börjar med familj, andra anhöriga och den omfattar alla dem som är i behov.

4. var försiktig med dina pengar och inte slösa resurser: bör man inte heller alltför tight med en är pengar eller också förlora med den. Extravagans är inte rätt, men också en inte bör bli snåla och snåla. En Muslim är engagerad i den balanserad livsstil. Pengar ska tjänas på Halal (lagligt) sätt och den ska spenderas på rätt sätt. Denna princip kan tillämpas på alla resurser som Allah har gett oss. Klokt och samvetsgrann användning av resurser är ett mycket viktigt åtagande av muslimer.

5. att ta väl hand om dina barn: som vi erkänna rätten för föräldrar, vi bör också erkänna rätten för barn. Våra barn är vår framtid. Vi måste se till att vi höja friska, intelligenta och moraliskt ansvarig barn. Vårt åtagande bör vara att höja dem i trygg och hälsosam miljö. Vi måste skydda deras liv som deras sprit och sinne, sin moral och seder.

6. för att försöka undvika äktenskapsbrott och olaglig förbindelser: sexuella perversioner ta den största skadan till individer och samhällen. Observera rätt regler i denna fråga leda till hälsa, lycka och goda moraliska samhället. Muslimer har förbundit sig till ren, ren och socialt ansvarsfull livsstil. Islam lär att man inte kommer ens i närheten av äktenskapsbrott och otukt. Detta innebär rätt klädsel för män och kvinnor, rätt beteende i blandade samhällen och ordentlig kontroll på sociala relationer och underhållning.

7. att respektera varje liv och inte att döda någon om inte i strävan efter rättvisa: detta innebär att man bör erkänna heligheten i allt liv och inte bör göra något som kan äventyra liv. Man bör undvika aggressivitet och våld, eftersom dessa saker leder till mord. Varje Muslim måste vara förbundit sig att fredligt sätt. Konflikter bör lösas genom dialog och förhandlingar, inte av mord och mord. Rättvisa måste dock bibehållas, eftersom straff ger säkerhet och skyddar livet.

8. att ta hand om föräldralösa barn: föräldralösa barn och alla dem som är utsatta måste tas om hand. Deras rättigheter måste erkännas och de bör skyddas från alla harms. En Muslim måste vara djupt engagerade till vård av unga, fattiga, sjuka och funktionshindrade. Vänlighet och medkänsla är det grundläggande åtagandet av en Muslim. Den innehåller var och en, inklusive djuren.

9. att uppfylla löftena och dina åtaganden: löften och avtal är en viktig del av människors liv och mänskliga civilisationen. När löftena inte hålls, människor förlorar förtroende för varandra och hela samhället blir svag. Muslimer måste vara trogna sina ord. Vårt engagemang måste vara att tala sanning, att vara ärlig och när vi gör ett löfte vi göra vårt bästa att uppfylla våra löften.

10. att vara ärlig i affärer och inte att fuska i vikt eller mätning: ärliga företag ger framsteg, framgång och välsignelse. Alla företag oavsett om det är kommersiella, sociala eller politiska måste göras med en känsla av rättvisa och rättvisa. En Muslim är engagerad i god sed i allt och med var och en. Att göra med en Muslim betyder att göra med fullt förtroende. En muslimsk affärsman är den mest sanningsenliga affärsmannen. En Muslim arbetstagare är den mest ärliga arbetaren. En Muslim i något yrke bör ta ära till detta yrke.

11. att göra saker med kunskap och inte att följa hörsägen eller agera på halv-kunskap: information organen, media har ett stort ansvar. En massa orättvisa sker när den felaktiga information ges eller informationen missbrukas. Muslimer bör anslås till sanningen i information. De bör främja sanningsenliga och ärlig rapportering om alla, även sina fiender. En rapport från en muslimsk källa bör vara den mest trovärdiga rapporten. På liknande sätt bör Muslim vara extremt försiktig med sina handlingar och reaktioner. De bör inte reagerar utan tillräckliga bevis mot någon. De bör visa världen hur informationen konstateras.

12. att vara ödmjuk och har ingen arrogans: måtta och balans är bästa i sitt beteende såväl som i sina attityder till andra. En Muslim är en värdig person, men han/hon är ödmjuk. En Muslim är inte skrytsam, arrogant eller vainglorious. En Muslim tack Allah för alla sina gåvor. För allt är den ultimata berömmen för Allah och verkliga ära tillhör Allah.

Detta är de grundläggande åtagandena av muslimer, som individer och som människor. Dessa är principerna av visdom och de universella värdena av Islam. När de följs de få rättvisa, fred och lycka här i världen och de kommer verkligen få framgång och frälsning i livet. Låt oss försöka alla att göra dessa våra verkliga åtaganden."

Svar
tullarna för sann Muslim är
1 - att vara nyttig och produktiva och hjälpsam i samhället
2 - inte att såra någon eller sig själv eller något djur
3 - att lyda Guds order
4 - att vara snäll, förlåtande, fredlig, och bara i behandlar människor och/eller problem

och mer om vi skriva 'em i detalj men dessa är allmänna huvudet raderna
och rättigheter av Muslim är att leva i fred i ett samhälle

Det är det! Det är så enkelt.

 • Relaterade Frågor

 • Vad tror shiitiska muslimer?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av en kassör i ett varuhus?

 • Vad är städning arbetsuppgifter och ansvarsområden i sjukhusmiljö?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av en kassör i en restaurang?

 • Vad är en farmaceut arbetsuppgifter?

 • Vad spanska kallar muslimer som ockuperade Spanien?

 • Vad gör muslimer i moskéer?

 • Vad gör muslimer gör när thew anger en moské?

 • Vad andliga tradition muslimer följa under månaden Ramadan?

 • Vad gör muslimer celerbrate varje år?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av en hotel bellboy?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av en hotel städning?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av volleyboll kapten?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av chief slaktare?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av försäljningsorder verkställande?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av en gäst i en restaurang?

 • Vad gör muslimer när de ber?

 • Vad är ansvar och arbetsuppgifter av senatens talman?

 • Vad puddingar kan muslimer äter?