Vad är en mytisk one-horned varelse?

En enhörning är en mytisk varelse som allmänt beskrivs som ser ut som en vit häst med en lång vit spiralled horn växer från centrum av dess panna.