Vad är en olycka?

En olycka är en oväntad händelse med negativa följder för sjuke.