Vad är en person som talar om sig själv?

Saubhagya.IITM sade - en person som specifikt talar om själva kallas en "Narcissit" som är en själv - centrerad egoist eller ego-maniska som kan vara andra ord som du kan använda.

Nej, inte riktigt Saubhagaya.iitm. Ordet du söker är "narcissist" och det finns en liten skillnad mellan narcissism och egoism. En egoistisk person är någon som ges för att prata om sig själva, en fåfäng eller skrytsam person. En narcissistisk person är också en fåfäng person men med en förkärlek att härleda erotiska tillfredsställelse beundran för sin egen fysiska eller mentala attribut. Varje narcissist har ett stort ego men inte varje person med ett stort ego är en narcissist.