Vad är en primat?

Primater är en ordning av däggdjur som inte har någon särskilt karakteriserar definiera funktioner; men har deras evolution karakteristiska trender bland annat:
framåtriktat, mer stereoscopic vision
graspers med en brist av claws (undantag grade 1 primater och Callitrichids (nya världens apor som åter utvecklats dem på alla siffror men stortån) och utvecklingen av naglar
stå i motsättning tummarna
minskad trynen
taktila kuddar på händer och fötter
De har en allmän tandvård mönster
Det finns en ökad tonvikt på vision i stället för lukt sinnen
Det finns en tedency mot större hjärnor till kroppsstorlek
Det finns en tedency mot färgseende
längre dräktigheten
singleton födda (normalt)
flexibelt lärande beteende
En primat är den närmast levande djuriska i förhållande till människor, dela ca 96% av deras DNA.