Vad är en sång om goda över det onda?

Avengers signaturmelodi, gott och ont. är en sång. Mellan gott och ont av Santana är en annan sång om goda över det onda.