Vad är en skallerorm ett byte eller predator?

Vad är en skallerorm ett byte eller predator?

En skallerorm är både ett rovdjur och ett byte. Den lever på ett antal små djur och, i sin tur är byte av många rovdjur och fåglar som hökar, eagles, roadrunners, etc.