Vad är en svarande uppgift i domstolen?

I rättssalen, svaranden förblir lugn och redo och låter sin advokat att göra sitt jobb. Svaranden ska annars göra exakt som advokaten frågar.

Utanför domstol är svarandens uppgift att förmedla och förklara alla fakta relaterade till ett ärende till sin advokat, och för att inte tala om saken med någon annan såvida inte advokaten säger så.

Också, svaranden måste Visa till domstolen när de beställs.

Svarande får även uppträda som sin egen advokater med samtycke av domaren, då de har ett mycket stort jobb. Detta kallas pro se representation, och det är på uppgång i USA, enligt National Center for statens domstolar.