Vad är en typisk skola dag som i Tyskland?

En typisk skoldag börjar vid 7:30 eller 8:00 på morgonen. Klasserna är på en college-stil schemalägga, med vissa kurser erbjuds endast två eller tre gånger i veckan. Det finns också skolan på lördag morgon, i vissa områden endast på alternativa lördagar. Även om skolåret är tio månader lång semester sommarperioden endast varar ungefär sex veckor, eleverna får många fler helgdagar och korta semestrar under skolåret än göra amerikanska studenter. (Skolan dagar per år - Tyskland: 220; USA: 180). Kursplanen fokuserar oftast på mestadels akademiska ämnen, även i yrkesskolor, med ett begränsat utbud av idrott, sport, konst och musik. Religionsundervisning krävs, men studenter över 14 år kan välja bort. Interscholastic sport konkurrens är sällsynt, även om det kan vara en tillfällig friidrott tävling. Datakurser vetenskap är alltmer tillgängliga (tyskarna i synnerhet har börjat koppla samman många av sina skolor via Internet), men tillgång till datorer och annan teknik är fortfarande ofta ganska begränsad. En 15-20 minuters paus ger runt 10:30 am, kallas große paus, studenter och lärare möjlighet att ta ett mellanmål och koppla av innan klasser start igen. Det finns oftast ingen skolmatsalen, som skoldagen slutar vanligtvis vid runt lunchtid eller 1:00 pm. (många skolor i före detta DDR [GDR] har fortfarande cafeterior.) Eleverna går hem för lunch och på eftermiddagen har de oftast en hel del läxor att göra.