Vad är ett annat namn för båge och pil?

Fjädrad gäller bara pilen att göra, inte bågar. Bow beslutsfattare heter Bowyers och jag hittar ännu en term som är specifika för böja att göra.