Vad är ett bra exempel på god karaktär?

Ärlighet, lojalitet, artighet, bra sport, mogen, hjälpsam, etc.