Vad är ett litterärt verk i karaktärerna och handlingen motsvarar personer och händelser från den verkliga världen?

En allegori är ett litterärt verk i karaktärerna och handlingen motsvarar personer och händelser från den verkliga världen.