Vad är ett material som inte låter ljuset passera genom den heter?

Ett material som inte kommer att tillåta överföring av ljus kallas ett ogenomskinligt material.