Vad är ett mer populärt namn för Londons tunnelbana?

Vad är ett mer populärt namn för Londons tunnelbana?

Röret.