Vad är ett moln gjord av?

Vad är ett moln gjord av?

Ingrediants för att göra ett moln:

vatten aerosoler vind

I ett grundläggande ordförråd, är molnen gjorda i den här ordningen:

1.: vatten avdunstar från hav, sjöar, dammar, vattenpölar, ect

2.: vatten kommer in i atmosfären och bildar in vattenånga

3.: vattenånga går, den når dess daggpunkt och vänder tillbaka till vattendroppar

4.: dessa vattendroppar cling till aerosoler (salt, damm, partiklar i luften) som vinden bär i luften

5.: moln bildas.