Vad är ett spärrat konto?

Ett spärrat konto är ett konto som kontrolleras av någon som inte är en part i transaktionen (ofta en mäklare i en fastighetsaffär) eller ena partens advokat i en affärstransaktion för att hålla medel för parterna till fullbordan eller uppsägning av en transaktion eller hända av några speciellt definierade händelsen.