Vad är ett substantiv som tar emot Handlingverb?

Vad är ett substantiv som tar emot Handlingverb?

Ett substantiv som tar emot Handlingverb vore det indirekta objektet! Det kan tyckas märkligt. Låt oss arbeta ut. Han gav John boken. Vem gjorde åtgärden? Han gjorde åtgärden. Han är föremål. Vilka åtgärder gjordes? Han gav. Gav är gjort. Vad gav han? Han gav boken. Boken är direkt objekt. Som fått boken?
John fick boken? John är det indirekta objektet!
Boken är direkt objekt. Det är objektet som åtgärden utförs.