Vad är ett värde lager?

Fråga:

Vad är ett värde lager?


Svar:

En aktie av parivärdet är ett fast nominella värde.

I motsats till Nennwertose, kvot, eller dela. till exempel 1/100 000

säger en av 100 000 aktier.