Vad är exempel på ekonomiska system?

Vad är exempel på ekonomiska system?

Exempel på ekonomiska system är varor och tjänster, pengar och val.