Vad är exempel på somatisk och automatiska system?

Vad är exempel på somatisk och automatiska system?

Från Wikipedia:
Det somatiska nervsystemet (söner) är delen av det perifera nervsystemet [1] är associerad med en frivillig kontroll av kroppsrörelser via skelettmuskulaturen.

Autonoma (inte automatisk) nervsystemet (ANS eller viscerala nervsystemet) är delen av det perifera nervsystemet som fungerar som ett styrsystem som fungerar i stort sett under nivån av medvetande, och styr viscerala funktioner.