Vad är fabriken återställa koden för VW Quantum radion när kopplas bort från strömkällan?

Vad är fabriken återställa koden för VW Quantum radion när kopplas bort från strömkällan?

fabriken koden för quantum fabriken stereo är 1111. från felsäkert läge har du hålla ner am / fm och scan knapparna tillsammans tills #1000 visas och sedan försvinner. Använd knappen 1 för att ange den första #, knappen 2 för att ange den 2: a # och så vidare. Håll ned am / fm knapparna igen tills en radiofrekvens visas. Lycka till.