Vad är fartyget kallas som används för att exponera det heliga sakramentet för tillbedjan?

KATOLSKA svar A allraheligaste är fartyget används i den romersk-katolska, gamla katolska och anglikanska kyrkor för att visa den helgade eukaristiska värden, under eukaristiska tillbedjan eller Benediction av det heliga sakramentet. Ordet allraheligaste kommer från det latinska ordet monstrare, som betyder "att Visa". Det är besläktat med det engelska ordet demonstrera, betyder "att Visa tydligt". Båda orden delar en gemensam rot. [1] på Latin, är allraheligaste känd som en Ostensorium (från ostendere "att Visa") och monstre/monstral (England).