Vad är fördelar och nackdelar med att äga en enhet i en bostadsrätt?

Vad är fördelar och nackdelar med att äga en enhet i en bostadsrätt?

Någon investering i ett gemensamt intresse vad gäller fastigheter ägande är är just det: gemensamt ägande.

De flesta föreningar regleras enligt den rättsliga styrande dokument och statens lag som omfattar den typen av föreningen och förvaltas av volontärer som inte behöver ha någon erfarenhet drift flera miljoner dollar organisationer.

För- och nackdelar, därför är baserade i kvaliteten på ledarskapet i avgift. Du kan bli välsignade med business-savvy ägare som volontär för styrelseuppdrag och som underhåll, bevara och skydda allas investering.

Å andra sidan, kan du vara förbannade med ägarna investerat i kraft av en styrelsepost, som använder posten för egen känslomässiga fördel med liten hänsyn till tillgångar ägs gemensamt.