Vad är fördelar och nackdelar med att använda det metriska systemet?

Vad är fördelar och nackdelar med att använda det metriska systemet?

Fördelar med det metriska systemet. Det är lättare att beräkna. Det är lätt att konvertera enheter till varandra.
Nackdelar med metersystemet. För människor i vissa industriländer är okänd.