Vad är fördelarna med den Riesterns fonden?

Fråga:

Vad är fördelen med en Rahim pension, som är bunden till att finansiera?


Svar:

En Riester pensionsfond erbjuder chansen till en mycket högre ränta. Medel bundna Riestern är värt strax under 40, eftersom en då tillräckligt tid har att sitta ut de svängningar som sker under åren