Vad är fördelarna med förstärkt cement betong?

RCC är klarar tunga laster - komprimering från betong, spänningen från armeringsjärn - är det relativt billigt och lätt att mode till anpassade former även på platsen.